Warning: Creating default object from empty value in /fofds/components/com_k2/models/item.php on line 511

O fundacji

„Kulinarne dziedzictwo i kultura stołu są ważnymi elementami kultury regionów, narodów, krajów oraz wspólnot geograficznych, kulturowych i religijnych i jako takie powinny być postrzegane, rozumiane, badane, promowane i rozwijane.”

To główna myśl przyświecająca działaniom Fundacji Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. Fundacja powołana została do życia by realizować swoje statutowe cele, wśród tych najważniejszych są:

  • Upowszechnianie i promocja wiedzy dotyczącej kultury i historii kulinarnej regionów geograficznych, narodów, grup etnicznych i kulturowych
  • Promowanie aktywności gospodarczej służącej rozwojowi kultury kulinarnej i gastronomicznej
  • Wspieranie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury kulinarnej, dziedzictwa kulinarnego, oraz gastronomii
  • Upowszechnianie i promocja idei włączenia kulinariów, ich historii i współczesności w szerszy aspekt rozumienia kultury
  • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu ukazywanie historii, kultury i współczesności kulinariów jako dziedzin będących elementami szeroko pojętej kultury i dziedzictwa krajów, narodów, regionów, grup etnicznych i wspólnot.

Choć w swojej nazwie Fundacja odwołuje się do Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku – jednego z największych wydarzeń kulinarno – kulturalnych w Polsce, nie ogranicza ona swoich działań do organizacji tego wydarzenia.


Fundacja prowadzi i wspiera szereg inicjatyw mających na celu realizację jej statutowych celów poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, naukową, organizację wydarzeń i wydawanie publikacji zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Fundacja wspiera działania innych podmiotów, których działalność zbieżna jest ze statutowymi działaniami Fundacji.


Warning: Creating default object from empty value in /fofds/modules/mod_k2_content/helper.php on line 363

Fundacja Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku.  Ul. Fredry 7 pok. 47, 61-809 Poznań. email: kontakt@ofds.pl, tel.: +48 605 896 309